Wspólnie pomagamy potrzebującym – zbiórka pieniędzy na cele charytatywne

Redakcja

23 stycznia, 2024
Pomoc humanitarna to dowolna forma dobrowolnego działania, zazwyczaj świadczona bez oczekiwania na rekompensatę. Obecnie zaczęto ten termin stosować w odniesieniu do pomocy doraźnej lub pomocy w przypadku katastrof, udzielanej przez organizacje pozarządowe w odpowiedzi na klęski żywiołowe lub zdarzenia spowodowane przez człowieka, takie jak trzęsienie ziemi lub powódź (te ostatnie często nazywa się „zarządzaniem kryzysowym”).

Pomoc humanitarna – czym jest i co oznacza dla nas?

Pomoc humanitarna to świadczenie pomocy w celu złagodzenia cierpienia ludzkiego. Może być świadczona przez osoby prywatne, rządy i inne organizacje międzynarodowe i lokalne za pomocą różnych środków, takich jak darowizny pieniężne, dostawy żywności czy opieka medyczna. Pomoc humanitarna od zawsze była ważnym elementem życia ludzi – jej początki sięgają starożytności, a wzmianki o niej można znaleźć w tekstach starożytnych Greków i Rzymian.

Jak wspierać osoby potrzebujące?

Pomoc humanitarna to wsparcie udzielane ludziom w potrzebie. Pomoc może przybierać formę pieniędzy, żywności i lekarstw, może też mieć postać darowizny, np. ubrań lub koców. Bardzo ważne jest, aby przed przekazaniem pieniędzy na cele charytatywne wiedzieć, w jaki sposób chcemy pomóc, ponieważ w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy, liczy się każdy grosz! Pomoc humanitarna może być udzielana przez rządy, organizacje międzynarodowe, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych lub organizacje pozarządowe, takie jak Lekarze bez Granic, oraz inne grupy z całego świata. Termin „humanitarny” odnosi się również do działań, które pomagają ludzkości, nie tylko jednej osobie, ale wszystkim ludziom w społeczeństwie – czy to poprzez pracę non-profit ze społecznościami w kraju i za granicą, filantropię (przekazywanie pieniędzy), wolontariat.

Pomoc potrzebującym – jak to zrobić?

Istnieje wiele sposobów, aby pomóc potrzebującym. Oto lista 10 różnych pomysłów, które mogą Cię zainteresować:
  • Zaangażowanie się w życie społeczności lokalnej poprzez głosowanie, wolontariat lub udział w akcjach charytatywnych.
  • Przekazywanie pieniędzy i dóbr na rzecz organizacji charytatywnych, które wspierają osoby mniej uprzywilejowane, np. datki dla bezdomnych w Boże Narodzenie
  • Pomaganie w takich miejscach, jak kuchnie dla ubogich czy banki żywności, gdzie przez jeden dzień w tygodniu można otrzymać darmowe posiłki.

Polecane: