Refundacja leków w Polsce: kryteria refundacji, koszty, skutki braku dofinansowania

Redakcja

27 stycznia, 2024

Refundacja leków to istotny element systemu opieki zdrowotnej w Polsce, który pozwala pacjentom na korzystanie z tańszych, ale równie skutecznych leków. Dziś omówimy, czym jest refundacja leków, jakie są kryteria refundacji, jak przebiega proces refundacji oraz jakie są skutki braku refundacji dla pacjentów.

Czym jest refundacja leków?

Refundacja leków to system, który umożliwia pacjentom zakup leków w niższych cenach, dzięki dofinansowaniu ze strony państwa. W Polsce refundacja leków jest istotnym elementem opieki zdrowotnej, mającym na celu zwiększenie dostępności leczenia dla pacjentów. W kolejnych sekcjach przyjrzymy się bliżej procesowi refundacji oraz kryteriom uprawniającym do skorzystania z tego systemu.

Definicja i cel refundacji leków

Proces refundacji polega na dofinansowaniu przez państwo części kosztów leków, co prowadzi do obniżenia ich cen dla pacjentów. Głównym celem refundacji leków jest zwiększenie dostępności leczenia dla osób, które nie są w stanie pokryć pełnych kosztów leków. Dzięki refundacji pacjenci mogą korzystać z tańszych, ale równie skutecznych leków, co przyczynia się do poprawy jakości opieki zdrowotnej.

Prawo do refundacji: kto może skorzystać?

Prawo do refundacji przysługuje wszystkim pacjentom, którzy spełniają określone kryteria. W Polsce refundacja leków dotyczy zarówno leków na receptę, jak i niektórych leków dostępnych bez recepty. Kryteria uprawniające do skorzystania z refundacji obejmują między innymi:

 • posiadanie ważnej recepty wystawionej przez lekarza,
 • zakup leku znajdującego się na liście leków refundowanych,
 • leczenie określonej choroby lub schorzenia, dla którego refundacja jest przewidziana.

Warto zaznaczyć, że prawo do refundacji leków przysługuje nie tylko obywatelom Polski, ale także osobom z innych krajów Unii Europejskiej, które posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Proces refundacji leków

W tej sekcji przyjrzymy się szczegółowo procesowi refundacji leków, od złożenia wniosku do otrzymania decyzji. Dowiesz się, jak złożyć wniosek o refundację oraz jak długo trzeba czekać na decyzję o refundacji.

Jak złożyć wniosek o refundację?

Wniosek o refundację leków składa się w aptece, podczas zakupu leku. Aby skorzystać z refundacji, należy spełnić kilka warunków:

 1. Posiadać ważną receptę wystawioną przez lekarza, na której znajduje się informacja o refundacji.
 2. Zakupić lek znajdujący się na liście leków refundowanych.
 3. Lek musi być przepisany na leczenie konkretnej choroby lub schorzenia, dla którego refundacja jest przewidziana.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, farmaceuta automatycznie obniży cenę leku, uwzględniając refundację. W przypadku leków dostępnych bez recepty, wystarczy poprosić farmaceutę o lek z refundacją, jeśli taki istnieje.

Decyzja o refundacji: jak długo trzeba czekać?

Decyzja o refundacji leków jest podejmowana przez Ministra Zdrowia, który co dwa miesiące aktualizuje listę leków refundowanych. W praktyce oznacza to, że pacjenci nie muszą czekać na decyzję o refundacji, gdyż jest ona już uwzględniona w cenie leku w aptece. Jeśli lek znajduje się na liście refundowanych i spełnione są pozostałe warunki, pacjent otrzyma lek w obniżonej cenie.

Warto jednak pamiętać, że czasami lekarze przepisują leki, które nie są refundowane, ale mają tańsze odpowiedniki na liście refundowanych. W takim przypadku warto zapytać farmaceutę o możliwość zamiany leku na tańszy odpowiednik z refundacją. Decyzja o zamianie leku należy jednak do lekarza, który może zaznaczyć na recepcie, że lek nie może być zamieniony.

W sytuacji, gdy pacjent uważa, że powinien otrzymać refundację, a lek nie jest objęty refundacją, może złożyć wniosek o refundację do Narodowego Funduszu Zdrowia. W takim przypadku czas oczekiwania na decyzję o refundacji może wynosić kilka tygodni. Jeśli decyzja będzie pozytywna, pacjent otrzyma zwrot różnicy w cenie leku.

Kryteria refundacji leków

W tej części artykułu omówimy kryteria, które muszą być spełnione, aby lek był refundowany. Przedstawimy również listę leków refundowanych oraz informacje o aktualizacjach i zmianach w refundacji.

Jakie leki są refundowane?

Lista leków refundowanych jest publikowana przez Ministra Zdrowia i zawiera leki, które są objęte refundacją. Kryteria wyboru leków do refundacji opierają się na ich skuteczności, bezpieczeństwie oraz kosztach. Leki refundowane są zazwyczaj przepisywane na leczenie konkretnych chorób lub schorzeń, dla których refundacja jest przewidziana.

Lista leków refundowanych jest podzielona na kilka kategorii, w zależności od poziomu refundacji:

 • 100% – leki bezpłatne dla pacjenta
 • 50% – leki, których cena jest obniżona o połowę
 • 30% – leki, których cena jest obniżona o 30%
 • lekami wydawanymi za opłatą ryczałtową (np. 3,20 zł, 5,00 zł, 9,99 zł)

Warto pamiętać, że nie wszystkie leki są refundowane, a niektóre mają tańsze odpowiedniki na liście refundowanych. W takim przypadku warto zapytać farmaceutę o możliwość zamiany leku na tańszy odpowiednik z refundacją.

Zmiany w refundacji: aktualizacje listy leków

Minister Zdrowia co dwa miesiące dokonuje zmian w refundacji, aktualizując listę leków refundowanych. Aktualizacje mogą obejmować dodanie nowych leków do listy, usunięcie leków z listy, zmianę poziomu refundacji czy wprowadzenie nowych kategorii refundacyjnych.

Przegląd najnowszych zmian w refundacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia. Warto śledzić te informacje, aby być na bieżąco z dostępnymi refundacjami i możliwościami oszczędności na lekach.

W przypadku wprowadzenia zmian w refundacji leków, które dotyczą leków już zakupionych przez pacjenta, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot różnicy w cenie. Dlatego warto regularnie sprawdzać aktualną listę leków refundowanych i być świadomym zmian w refundacji.

Koszty refundacji

W tej części artykułu omówimy finansowe aspekty refundacji leków, w tym jak refundacja wpływa na cenę leku oraz jakie są koszty leków po refundacji.

Ile kosztuje lek po refundacji?

Koszty refundacji mają bezpośredni wpływ na cenę leku dla pacjenta. Po refundacji cena leku jest obniżona o określony procent lub ustalona na stałą kwotę ryczałtową. Przykłady cen leków po refundacji:

 • Lek refundowany w 100% – bezpłatny dla pacjenta
 • Lek refundowany w 50% – cena leku obniżona o połowę, np. lek o wartości 40 zł będzie kosztował 20 zł
 • Lek refundowany w 30% – cena leku obniżona o 30%, np. lek o wartości 100 zł będzie kosztował 70 zł
 • Lek wydawany za opłatą ryczałtową – cena leku ustalona na stałą kwotę, np. 3,20 zł, 5,00 zł, 9,99 zł

Warto zwrócić uwagę, że koszty refundacji mogą różnić się w zależności od apteki, w której dokonujemy zakupu. Dlatego warto porównać ceny w różnych aptekach, aby znaleźć najkorzystniejszą ofertę.

Jak refundacja wpływa na cenę leku?

Refundacja wpływa na cenę leku poprzez obniżenie jej o określony procent lub ustalenie stałej kwoty ryczałtowej. Koszt refundacji jest obliczany na podstawie ceny detalicznej leku oraz poziomu refundacji przewidzianego dla danego leku. Przykład obliczenia kosztu refundacji:

Cena detaliczna leku: 100 zł
Poziom refundacji: 50%
Koszt refundacji: 100 zł * 50% = 50 zł
Cena leku po refundacji: 100 zł – 50 zł = 50 zł

W przypadku leków wydawanych za opłatą ryczałtową, cena leku po refundacji jest ustalona na stałą kwotę, niezależnie od ceny detalicznej leku. Dzięki refundacji pacjenci mają możliwość zakupu leków w niższych cenach, co ułatwia dostęp do niezbędnych leków i terapii.

Skutki braku refundacji

W tej części artykułu omówimy konsekwencje braku refundacji dla pacjentów i systemu zdrowia. Przedstawimy również alternatywy dla leków nieobjętych refundacją.

Jak brak refundacji wpływa na pacjentów?

Skutki braku refundacji mogą być odczuwalne zarówno dla pacjentów, jak i dla systemu zdrowia. Dla pacjentów brak refundacji oznacza konieczność ponoszenia pełnych kosztów leków, co może prowadzić do sytuacji, w których osoby chore nie są w stanie opłacić niezbędnych leków i terapii. Przykłady realnych sytuacji:

 • Pacjent z przewlekłą chorobą, który musi regularnie stosować leki, może mieć trudności z pokryciem kosztów leków nieobjętych refundacją.
 • Osoba starsza, która ma niską emeryturę, może nie być w stanie opłacić leków nieobjętych refundacją, co może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia.
 • Pacjent z rzadką chorobą, dla której leki są bardzo drogie, może nie być w stanie opłacić terapii, co może prowadzić do pogorszenia jakości życia.

Brak refundacji może również wpłynąć na system zdrowia, gdyż pacjenci, którzy nie mogą opłacić leków, mogą częściej korzystać z pomocy medycznej, co generuje dodatkowe koszty dla systemu.

Alternatywy dla leków nieobjętych refundacją

W przypadku leków nieobjętych refundacją, pacjenci mają kilka możliwości zastąpienia tych leków:

 • Generyki – leki o takim samym składzie i działaniu jak lek oryginalny, ale oferowane w niższej cenie. Generyki są często tańszą alternatywą dla leków nieobjętych refundacją.
 • Import równoległy – leki sprowadzane z innych krajów, gdzie są tańsze. Import równoległy może być opcją dla pacjentów, którzy szukają tańszych wersji leków nieobjętych refundacją.
 • Konsultacja z lekarzem – w przypadku braku refundacji warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym, który może zaproponować alternatywne leki lub terapie, które będą dostępne w ramach refundacji.
 • Programy pomocy – niektóre firmy farmaceutyczne oferują programy pomocy dla pacjentów, którzy nie mogą opłacić leków. Warto sprawdzić, czy dany lek jest objęty takim programem.

Warto pamiętać, że zastępowanie leków nieobjętych refundacją innymi lekami powinno być konsultowane z lekarzem prowadzącym, aby uniknąć negatywnych skutków dla zdrowia pacjenta.

Polecane: